Για το Χρονικό της Ημέρας

Το Χρονικό της Ημέρας είναι ένα έργο που βασίζεται στη συλλογή και διόρθωση πληροφοριών, με βάση τις εξακριβωμένες ημερομηνίες. Κάθε νεότερη έκδοση είναι και πιο σωστή από την προηγούμενη, καθώς ο έλεγχος στα κείμενα και στις πηγές συνεχίζεται. Στις 31/12 έχουν περαστεί όλες οι πηγές για το έργο.
Η έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών με βάση τις ημερομηνίες ξεκίνησε το 1990 και εμπλουτίζεται έκτοτε.
Οι πηγές αναφέρονται σε ξεχωριστή σελίδα. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στις αντίστοιχες πηγές, ΜΜΕ ή δικτυακούς τόπους.